خبرهای سایت

افتتاح کتابخانه‌ی شایستگی‌ها در آینده‌ی نزدیک

 
 
عکس محمد مهدی هاشمی
افتتاح کتابخانه‌ی شایستگی‌ها در آینده‌ی نزدیک
از محمد مهدی هاشمی در دوشنبه، 25 آوریل 2016، 7:41
 

نخستین مرحله از مستندسازی تجارب توسعه‌ی شایستگی در این مجموعه، به پایان خود نزدیک می‌شود. کتابخانه‌ی شایستگی‌های مدیریت و رهبری، یکی از فرآورده‌های این مستندسازی است، که به موازات آن در حال تنظیم است. به امید خدا، به‌زودی نسخه‌ی اولیه‌ی کتابخانه افتتاح می‌شود و در دسترس توسعه‌جویان عزیز، قرار خواهد گرفت.